Vigsel och vigning

Vigsel och vigning är två närliggande ord som inte är synonyma.

 

Vigsel är den "högtidliga akt varvid äktenskap ingås", jfr. bröllop, giftermål.

Vigning används då någon "högtidligt ges ställning och värdighet av visst (kyrkligt) ämbete". Tala alltså om biskopsvigning och prästvigning – inte vigsel.