Vigsel och vigning

Vigsel och vigning är två närliggande ord som inte är synonyma.

 

Vigsel är den "högtidliga akt varvid äktenskap ingås", jämför bröllop, giftermål.

 

Vigning används då någon "högtidligt ges ställning och värdighet av visst (kyrkligt) ämbete". Tala alltså om biskopsvigning och prästvigning – inte vigsel.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.