Anspråk och anspråklös

När substantivet anspråk konstrueras med verb som göra, ha, komma med, ställa och så vidare betyder det att kräva för egen räkning:

 

  • Han gjorde anspråk på hennes arv.
  • När han väl fått fast anställning ställde han orimliga anspråk.
  • Hon avsade sig alla anspråk på förmögenheten.


När anspråk föregås av verbet ta och prepositionen i står det för utnyttja, läggabeslag eller anlita:

 

  • Arbetet tog hela hennes fritid i anspråk.
  • Hans diplomatiska förmåga togs i anspråk under förhandlingarnas gång.


Anspråkslös betecknar någon med små anspråk (en anspråkslös ung man) och är liktydigt med blygsam. Uttrycket i all anspråkslöshet står för i all enkelhet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.