Jämlik, jämställd

Jämlik och jämlikhet används om förhållandet mellan sociala grupper som rika kontra fattiga, infödda finländare kontra invandrare och homo- kontra heterosexuella.

 

Jämställd och jämställdhet används om förhållandet mellan män och kvinnor.

 

Äktenskapslagen som trädde i kraft den första mars 2017 är uttryckligen en jämlik äktenskapslag, alternativt könsneutral äktenskapslag. Den utgår från att alla par, oavsett om man är av samma kön eller inte, ska ha rätt att gifta sig, adoptera barn tillsammans och ha samma efternamn.

 

Sedan 1986 har vi en lag om jämställdhet mellan kvinnor och män som "har till ändamål att hindra diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.