Anmälan, ansökan och inbjudan men begäran

Anmälan, ansökan och inbjudan böjs lika i obestämd och bestämd singular. I plural får substantiven en annan, avvikande form. Det heter alltså:

en anmälan
(den här) anmälan
flera anmälningar
anmälningarna

en ansökan
(den här) ansökan
flera ansökningar
ansökningarna

en inbjudan
(den här) inbjudan
flera inbjudningar
inbjudningarna

Begäran har samma form i obestämd och bestämd singular. I plural rekommenderar Språkrådet flera begäranden, begärandena.