Boende

En boende, flera boende betecknar en person som bor, Lyckad fest för de boende.

Ett boende, flera boenden står för det att bo, sätt att bo på, bostad, äldreboende.

Källa: Språkrådet