Boende

En boende, flera boende betecknar en person som bor.

 

Exempel:

  • Lyckad fest för de boende.


Ett boende, flera boenden står för det att bo, sätt att bo på, bostad.

 

Exempel:

  • Hon bor på ett äldreboende.


Källa: Språkrådet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.