Överlevare, överlevande

Det finns en skillnad mellan överlevare och överlevande. Catharina Grünbaum har tagit upp detta i en språkspalt i Dagens Nyheter för några år sedan.

En överlevare är en person som vet hur man gör för att överleva – en fighter, en som klarat sig mot alla odds. En överlevande är däremot en som har överlevt, rätt och slätt.

De som klarade sig undan med livet i behåll från Utøya är alltså överlevande: Överlevande som talade med Breivik vittnar i dag.