Valbar, valfri

Valbar betyder "som kan bli vald."
I Finlands grundlag står det till exempel: Valbar i riksdagsval är varje röstberättigad som inte är omyndig.

Men valbar har också en annan betydelse, exempelvis i studiesammanhang:
Vissa kurser är gemensamma och obligatoriska, andra är valbara som du ska välja bland nio kurser.   

Valbar innebär alltså val mellan olika alternativ i det här sammanhanget.

Om en kurs är valfri innebär det däremot att det är fritt att välja eller låta bli: ett ämne är valfritt om man inte är tvungen att välja det överhuvudtaget.   

Observera att finskans valinnainen kan betyda både valbar och valfri på svenska. Här måste man känna till sammanhanget.

Man kan också tala om olika alternativ eller alternativa ämnen då man ska välja mellan flera kurser eller ämnen.

När det gäller exempelvis diskussionen om ryskan och svenskan som alternativ i de finska skolorna, är det alltså frågan om valbara ämnen, eftersom eleverna måste välja antingen det ena eller det andra.

I det här fallet kan man alltså inte tala om valfria språk.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.