Var sparsam med samt

Samt förekommer vanligen inte i talspråk, utan hör hemma i skriftspråket.

 

I vårdat talspråk kan vi i stället upprepa och och utnyttja pauser, tempo och betoningar. Även i skriftspråket ska samt användas sparsamt, eftersom det lätt ger ett formellt intryck. Och är det normala i alla typer av texter, medan samt kan användas då och inte är tillräckligt tydligt.

 

Här följer några exempel där det är lämpligt att använda samt i stället för och i skrift:

 

  • De två misstänkta brotten skedde mellan den 23 mars och den 5 april samt den 7 april i år.
  • Det återstår mycket jobb – som interna kabeldragningar genom tornet samt kopplingar och installationer invändigt.

 

I övriga fall är och att föredra.

 

Exempel där man kan upprepa och:

 

  • Trafikregler och vett och etikett är något Brandt alltid tagit i beaktande i ridskolan. 
  • Han arbetar för jämställdhet mellan könen och ett jämlikt och inkluderande arbetsliv.
  • En arbetsgrupp med uppgift att se över lagstiftningen och praxis när det gäller frigivning av livstidsfångar och särskilt farliga våldsbrottslingar har tillsatts av Justitieministeriet.

 

 

Källa: Språkrådet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.