Skrivtips

Dö och avlida
Dö används om människor, djur, växter:   Människorna dog av hunger och törst. Den skadsk... Läs mer

Verbet löna sig har många synonymer
Vi finlandssvenskar överanvänder ofta löna sig, påverkade av finskans kannattaa.   Löna sig ... Läs mer

Utmanande
Utmanande är ett modeord som används också när andra adjektiv skulle vara mera lämpliga.    ... Läs mer

Så här får du æ och ø på din dator
Mac: Du får tecknen æ och ø genom den enkla tangentkombinationen alt + ä, alt + ö.Pc med siffer... Läs mer

Odds kan förvirra
Ordet odds är en vadslagningsterm och betyder "förhållandet mellan vinst och insats". Ju lägre ... Läs mer

Onödiga tidsangivelser
Var sparsamma med användningen av parenteser av typen (läs i dag), (läs i går). Finns det en upp... Läs mer

Att skriva enkelt om svåra saker
För att kunna skriva enkelt och lättförståeligt bör man som skribent sätta sig in i det man sk... Läs mer

Om hajar, stormar och avledningen mördar-
Finns det "mördarhajar"? Svaret är nej. Hajar är nog inte primärt ute efter att mörda människ... Läs mer

Rubriken är spelöppningen
Rubriken ska intressera, informera och slå an tonen. Se den som en spelöppning eller en aperitif. ... Läs mer

Skriv för skumläsning
Vi skumläser webbtexter, vi läser inte traditionellt från vänster till höger och uppifrån och ... Läs mer

Onödig engelska
På Språkrådets webbplats finns en lista över engelska ord och deras motsvarigheter på svenska. ... Läs mer

Symmetri
Följande mening har bristande symmetri:   Vi uppskattade Anna mycket för hennes generositet o... Läs mer

Satsradning
Undvik att rada huvudsatser efter varandra utan något bindeord (och, men, för). Sätt punkt mellan... Läs mer

Ska eller skall?
Numera är formen ska stilistiskt neutral och används i lagtext, så skriv gärna ska i stället f... Läs mer

Varje rubrik ska vara lätt, rätt, sann och ny
Läs också språkrådet En bra rubrik är skräddarskydd och överraskande.   Lätt rak ordf... Läs mer

En hyfsad rubrik är aktiv, positiv och konkret
Aktiv  händelse – någon gör något rak ordföljd aktiva verb (spelar, brinner, irriterar,... Läs mer

En bra rubrik är skräddarsydd och överraskande
En bra rubrik är rytmisk, överraskande, skräddarsydd, osökt och i samspel med bilden. Läs ocks... Läs mer

Hellre och än komma i rubriker
Rubriker där två led samordnas med kommatecken, som "Skejtare, krögare strider om torget" känns ... Läs mer

Skrytfenor
Efterled som -process, -åtgärd, -insats och -verksamhet ska tända varningslampor; behövs de verk... Läs mer

Språkliga bilder
Med språkliga bilder eller metaforer avses uttryck där den egentliga betydelsen utvidgas eller ges... Läs mer

Använd ett klart och enkelt språk
Var konkret: skriv kort och kärnfullt med rak ordföljd. Undvik inskjutna bisatser.   Inbjud t... Läs mer

Anpassa din text för skärmläsning
Din text kan vara hur bra som helst, men om den inte är lättläst har du inte uppnått någonting.... Läs mer

Skrivråd för sportresultat
Slå in mellanslag på båda sidorna om x:et i uttryck som 5 x 80 meter.   Använd inte förkortn... Läs mer

Vardagliga ord
Journalisten behöver ett brett stilregister för "opersonligt nyhetsspråk, argumenterande ledarspr... Läs mer

Sammansatta prepositioner på där-, här- och var-
Sammansatta prepositioner som "därav", "därigenom", "härvid", "varpå", "varunder" bör undvikas,... Läs mer

Inneha eller ha – förlängda verb
Undvik att förlänga verbformer när det finns korta varianter som är enklare och naturligare. Skr... Läs mer

Ordföljd
Den kanske vanligaste platsen för ord som anger tid, sätt och rum i en huvudsats i svenskan är an... Läs mer

En tanke, en mening
Ju fler tankar man försöker tränga in i en mening desto svårare blir det för läsaren att följ... Läs mer

Om stilnivåer i talspråket
För många finlandssvenskar är informellt talspråk nästan den enda stilvarianten som känns rät... Läs mer

Anföringsverb: Var inte rädd för säger!
En artikel som frossar i anföringsverben berättar, konstaterar, befarar, instämmer, frågar, tyck... Läs mer

Undvik fast sammansatta verb
Undvik fast sammansatta verb. Använd hellre löst sammansatta verb eftersom de gör texten ledigare... Läs mer

Repliker
Verbet säga passar i alla sammanhang medan ord som skrattar, ler och myser kan ge ett löjligt intr... Läs mer

Korta prepositioner
Använd alltid korta prepositioner när det är möjligt.   Skriv:     frågor om beslutet ... Läs mer

Ålderdomliga ord
Skriv dessutom, inte "därtill" Dessutom har de tolv hästar. Skriv få, inte "erhålla"  ... Läs mer

Undvik förkortningar
Också vanliga förkortningar som bl.a., t.ex., m.m., osv., dvs., s.k., t.o.m., fr.o.m. stör och f... Läs mer

Enligt
Konstruktioner som börjar med enligt blir ofta stela och tvingar skribenten att starta med käl... Läs mer