Vardagliga ord

Journalisten behöver ett brett stilregister för "opersonligt nyhetsspråk, argumenterande ledarspråk, krönikor med personliga inslag och reportage med mer eller mindre skönlitterära ambitioner".

Läsarna är heller inte någon enhetlig grupp, utan har olika social tillhörighet, ålder, kön, utbildning och geografisk placering. Genom vårt språk kan vi utestänga och begränsa eller försöka nå så många som möjligt.

 

Om vi vill ha ett rikt språk med många uttrycksmöjligheter måste vi använda de olika uttryckssätten med sina olika stilvalörer. Då kan vi behålla "möjligheterna till nyansering där vi kan skilja på uppkäftiga tjejer och våldtagna unga kvinnor, på pappor som hämtar på dagis och morddömda fäder".


Genom att hålla samma stil hela texten igenom kan vi ge ett trovärdigt intryck.

 

I sakliga nyhetstexter eller artiklar med ett mer allmänt perspektiv är det bättre att använda de stilistiskt neutrala orden än de vardagliga varianterna.


Här är några exempel på ord man bör undvika.
 

Undvik i regelSkriv i stället
sparka säga upp, avskeda
knark narkotika
dagis daghem
dagistant lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare, daghemspersonal
eftis eftermiddagsverksamhet, klubbverksamhet

 


Citaten är hämtade ur Språkbladet av Catharina Grünbaum, 2001. 


Uppdaterad 28.8.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.