Skriv för skumläsning

Vi skumläser webbtexter, vi läser inte traditionellt från vänster till höger och uppifrån och ner. Vad ska vi tänka på då vi skriver texter för skumläsning?

Hur man skriver för webben, En förklaring av skillnaderna mellan webb och tidning, av Eric Geijer tar bland annat upp vad man kan göra med en text för att anpassa den till webben. Han tar upp metoder för att lyfta fram informationen, rubriksättning med tanke på webben och så vidare.