Skriv för skumläsning

Vi skumläser webbtexter, vi läser inte traditionellt från vänster till höger och uppifrån och ner. Vad ska vi tänka på då vi skriver texter för skumläsning?

Att skriva för webben av Lotta Kempe tar bland annat upp vad man kan göra med en text för att anpassa den till webben. Hon tar bland annat upp metoder för att lyfta fram informationen och rubriksättning med tanke på webben.

Uppdaterad 1.9.2021