Satsradning

Undvik att rada huvudsatser efter varandra utan något bindeord (och, men, för). Sätt punkt mellan satserna eller plocka in bindeord.

I följande meningar hade punkt varit bättre än komma:

I publiken undrade man också hur vikariesystemet fungerar i staden, föräldrar har erfarenhet av att 20 barn vårdas av två vårdare.
Skickliga gäng går professionellt till väga, de ser ut platserna flera dagar i förväg och gör små märken på väggarna.