Satsradning

Undvik att rada huvudsatser efter varandra utan något bindeord (och, men, för). Sätt punkt mellan satserna eller plocka in bindeord.

I följande meningar hade punkt varit bättre än komma:

 

  • I publiken undrade man också hur vikariesystemet fungerar i staden, föräldrar har erfarenhet av att 20 barn vårdas av två vårdare.
  • Skickliga gäng går professionellt till väga, de ser ut platserna flera dagar i förväg och gör små märken på väggarna.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.