Symmetri

Följande mening har bristande symmetri:

 

  • Vi uppskattade Anna mycket för hennes generositet och att hon inte var högfärdig


Två likställda delar av en sats ska uttryckas på likartat sätt, satsen kräver jämvikt, symmetri.

Följande mening uppfyller symmetrikravet och är därför bättre:

 

  • Vi uppskattade Anna mycket för att hon var generös och för att hon aldrig var högfärdig

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.