Inneha eller ha – förlängda verb

Undvik att förlänga verbformer när det finns korta varianter som är enklare och naturligare.

Skriv ge, lämna och skaffa i stället för "avge", "avlämna" och "införskaffa".


Ersätt också gärna "inneha" och "befrämja" med de enkla ha och främja i följande meningar:

 

  • Hon har studerat språk och haft olika vikariat både i de svenska och finska skolorna i Lovisa. (Inte: Hon har studerat språk och "innehaft"...)
  • Över huvud vill man främja turismen. (Inte: Över huvud vill man "befrämja" turismen)

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.