Inneha eller ha – förlängda verb

Undvik att förlänga verbformer när det finns korta varianter som är enklare och naturligare.

Skriv ge, lämna och skaffa i stället för avge, avlämna och införskaffa.


Ersätt också gärna inneha och befrämja med de enkla ha och främja i följande meningar:

– Hon har studerat språk och haft olika vikariat både i de svenska och finska skolorna i Lovisa.
(Inte: Hon har studerat språk och "innehaft"...)

– Över huvud vill man främja turismen.
(Inte: Över huvud vill man "befrämja" turismen)