Att skriva enkelt om svåra saker

För att kunna skriva enkelt och lättförståeligt bör man som skribent sätta sig in i det man skriver om.

 

Skriver man till exempel om en ny vindturbin som ska byggas kanske ingenjörerna talar om en nacell när de avser den stora maskindel högst upp i tornet som rotorbladen sitter fast i. Men få läsare vet vad en nacell är och därför bör man åtminstone förklara ordet ordentligt eller ännu hellre använda ett enklare ord, till exempel turbindel eller maskinhus.

 

Den mest korrekta benämningen för anläggningar som omvandlar vindenergi till el är vindkraftverk, men vindmölla kan också användas, speciellt i mer vardagliga sammanhang.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.