Korta prepositioner

Använd alltid korta prepositioner när det är möjligt.

Skriv:    

frågor om beslutet (inte: frågor "angående" beslutet)                                   

reglerna för garantier (inte: reglerna "beträffande" garantier)                             

information om förändringar (inte: information "gällande" förändringar)                          

 

Läs mer i Svenskt lagspråk i Finland 2017.

Uppdaterad 21.2.2019