Undvik förkortningar

Också vanliga förkortningar som bl.a., t.ex., m.m., osv., dvs., s.k., t.o.m., fr.o.m. stör och försvårar läsningen. Utskrivna ord är det bästa för läsbarheten: bland annat (bland andra), till exempel, med mera, och så vidare, det vill säga, till och med, från och med

 

Genom att skriva ut uttrycken är det lättare att upptäcka hur onödiga de ofta är och att texten blir bättre utan dem. Där det är ont om utrymme får förkortningarna förstås användas. Men börja inte en mening med en förkortning. 

Om du måste förkorta namn ska du använda förkortningen först efter att du har gett det fullständiga namnet: Helsingforsregionens trafik, HRT. Ovanligare förkortningar som används i rubriken ska förklaras i ingressen eller i textingången.

 

Förkorta inte ordet euro. Använd symbolen € bara om ordet inte får plats i till exempel grafik eller annons. Använd heller inte initialförkortningar för akademiska titlar (FK, DI) utan eventuellt fil.mag., dipl.ing. Läs mer om förkortning av titlar i vårt språkråd.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.