Förkortning av titlar

Fastän förkortningar av akademiska titlar och examenstitlar är vanliga i skriven text (PD, pol.mag., jur.lic.) är det tydligare att tala om politices doktor, politices magister, juris licentiat

 

I löpande text stavas förkortningarna av examenstitlarna med gemener, pol.mag., ekon.mag. etcetera, medan initialförkortningarna stavas med versaler, PD, EM, JL.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.