Förkortning av titlar

Fastän förkortningar av akademiska titlar och examenstitlar är vanliga i skriven text (PD, pol.mag., jur.lic.) är det tydligare att tala om politices doktor, politices magister, juris licentiat

 

I löpande text stavas förkortningarna av examenstitlarna med gemener, pol.mag., ekon.mag. etcetera, medan initialförkortningarna stavas med versaler, PD, EM, JL.