Skrytfenor

Efterleder som -process, -åtgärd, -insats och -verksamhet ska tända varningslampor; behövs de verkligen just i den här satsen? Ibland kanske de är nödvändiga, men inte alltid.

Förled som för-, av- och till- kan också vara förrädiska.
En bra grundregel: av två möjliga uttryck, välj det kortare.

Några exempel:
vård – i stället för vårdinsatser
behålla – i stället för bibehålla
renovering – i stället för renoveringsåtgärder
inlärning – i stället för inlärningsprocess
motion – i stället för motionsaktivitet
bygge – i stället för byggnation
personal – i stället för personalresurser