Ordföljd

Den kanske vanligaste platsen för ord som anger tid, sätt och rum i en huvudsats i svenskan är antingen först eller sist i satsen

 

Genom den placeringen undviker man långa och tunga meningar och eventuella syftningsfel.


Jämför man meningarna nedan med varandra märker man att placeringen av adverbialet "enligt alla gällande planer" i det första exemplet leder till en viss osäkerhet hos läsaren om hur meningen ska tolkas. Ska "i framtiden" verkligen syfta på de gällande planerna?

 

  • Nödställda östnylänningar ska enligt alla gällande planer i framtiden få både polis och räddningshjälp via en nödcentral i Kervo.


Det blir tydligare för läsaren vad som avses om "gällande planer" placeras först i satsen:

 

  • Enligt alla gällande planer ska nödställda östnylänningar i framtiden få både polis- och räddningshjälp via en nödcentral i Kervo.


När du kör fast i dina formuleringar, tänk då på hur du skulle formulera dig om du förklarade saken muntligt. Genom att formulera tanken i tal får du fram den naturliga ordföljden.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.