Repliker

Verbet säga passar i alla sammanhang medan ord som skrattar, ler och myser kan ge ett löjligt intryck och irritera läsaren.

 

Verbet mena är synonymt med anse och tycka, och kan inte användas för att presentera ett faktum. (Skriv inte: "Vi har fler sökande i år, menar skolans rektor.")

 

Ett oförsiktigt påstår kan misstänkliggöra den som står för utsagan: "Nu påstår forskaren NN att johannesört kan ge lindring vid lättare depressioner".

 

Om det är helt klart vem som citeras behöver du inte avsluta varje replik med "säger NN".

 

Många repliker efter varandra blir tjatigt och kan vara en signal om att det finns många dåliga repliker i texten. Repliken ska vara något speciellt, innehålla en åsikt eller demonstrera en persons uttryckssätt, men inte fakta.

 

Om du citerar flera personer ska du presentera de nya före deras första replik. Annars förutsätter läsaren att det är samma person som fortsätter prata.

 

Undvik förklarande parenteser i repliker. Låt personen tala till punkt så blir det tydligt vem som säger vad.