Anpassa din text för skärmläsning

Din text kan vara hur bra som helst, men om den inte är lättläst har du inte uppnått någonting.
Det här kan du göra för att anpassa ditt budskap till skärmläsning:

 

1.  Det viktigaste först.

 • Huvudrubriken ska tala om vad sidan handlar om.
 • Sammanfattningar och slutsatser kommer först.
 • Använd ingress med fet stil, 250-300 tecken.

 

2. Kortare texter

 • Använd hälften så många ord som du normalt skulle använda i tryck.
 • Kort och klart.

 

3. Kortare stycken och mycket luft

 • Dela upp texten på ett smart sätt i kortare stycken.
 • 3–4 rader är ett optimalt stycke, ibland kan 5 rader vara befogade.
 • Ännu oftare är det befogat att lätta upp texten med stycken på 1–2 rader.
 • Behandla en tankegång per stycke

 

4. Dela upp innehållet

 • För mycket text blir en kompakt, ogenomtränglig vägg.
 • Dela hellre upp texten i flera artiklar eller notiser om du har mycket att säga.

 

5. Fler mellanrubriker

 • Var slösaktig med mellanrubriker. Ju fler desto bättre.
 • Tumregel: om brödtexten har mer än 4–5 stycken ska du formulera mellanrubriker.
 • Mellanrubrikerna sammanfattar styckenas innehåll och lockar till läsning.

 

6. Dela upp i punktlistor

 • Har du flera saker att säga, dela upp budskapet i en punktlista.
 • Numrerade listor och punktlistor lockar till sig läsarens blick – missa inte tillfället att göra listor om texten lämpar sig för det.
 • En uppräkning av fakta, omständigheter eller alternativ ska presenteras i listform.

 

7. Markera nyckelord

 • När du markerar viktiga ord hjälper du läsaren att hitta rätt.
 • Använd fet stil. Kursiv stil blir ofta otydlig och understrykning bör användas endast för länkar.
 • Är det något väldigt viktigt du vill poängtera är det bättre att lyfta upp den viktiga formuleringen som en mellanrubrik.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.