Onödiga tidsangivelser

Var sparsamma med användningen av parenteser av typen (läs i dag), (läs i går). Finns det en uppenbar risk för missförstånd kan man ibland använda detta uttryckssätt, men ofta är dessa parenteser helt onödiga och stör bara läsningen.

Nedan ett exempel där man helt hade kunnat slopa tidsangivelserna och satt punkt efter "kommunrundan":

  • Anna-Maja Henriksson sade det väldigt bra under kommunrundan i dag (läs: i går). En utredning är inte detsamma som en samgång, säger Sven Grankulla som skulle välkomna mer fakta i frågan.