Rubriken är spelöppningen

Rubriken ska intressera, informera och slå an tonen. Se den som en spelöppning eller en aperitif.

Olika medier ska ha olika tilltal. Det är stor skillnad mellan veckotidning, kvällspress, lokaltidning, dagstidning, facktidskrift och så vidare.

Då du skriver webbrubriker ska du komma ihåg att rubriken oftast är enda chansen. Om du inte lyckas fånga läsaren med din rubrik så klickar ingen in sig på artikeln för vidare läsning heller.

Kom ihåg att du som journalist inte är en myndighet som informerar, inte heller en polis som rapporterar.

Släpp den hundraprocentiga informationsplikten i rubriken!

Tänk på en normalbegåvad 12-åring då du formulerar rubriken, då blir det oftast rätt abstraktionsnivå och tilltal.

Glöm inte "att" i rubriken, vilket är vanligt. Och kom ihåg att använda bestämd form då det går, det skapar större närhet än obestämd form.