En bra rubrik är skräddarsydd och överraskande

En bra rubrik är rytmisk, överraskande, skräddarsydd, osökt och i samspel med bilden.

Läs också språkrådet Varje rubrik ska vara lätt, rätt, sann och ny.


Rytmisk

 • läs rubriken högt, lyssna hur den ljuder
 • går den att sjunga?
 • ingresser med haiku som versmått, testa på det du!


Överraskande 

 • hitta oväntade vändningar
 • hitta kontraster (Bilringar är bättre än motion, Hund kan skydda mot allergier, Det brinner för lite i skogen)
 • dräp klicheerna: i topp, på allas läppar, för högtryck, kläcks, i medvind, klartecken, brinner för, pangstart, ger mersmak, rysare...


Skräddarsydd

 • var specifik, inte allmän
 • var exakt, inte vag
 • obestämd form höjer abstraktionsnivån och gör språket mindre specifikt. Använd bestämd form då det går, det skapar närhet.
 • Glädjefesten slutade i tårar i stället för Glädjefest slutade i tårar.


Osökt

 • även en vits ska ha täckning i texten
 • vitsandet är aldrig huvudsaken
 • dubbelmening ska ha dubbel täckning
 • se upp med klicheerna


Med bilden

 • rubrik och bild ska dra åt samma håll - men inte säga samma sak!
 • se upp med dubbla budskap
 • tänk på att bild och rubrik uppfattas som en helhet


Källa: Holmström, Rosemarie: Där satt den. Om att göra rubriker (Fojo 2004).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.