En bra rubrik är skräddarsydd och överraskande

En bra rubrik är rytmisk, överraskande, skräddarsydd, osökt och i samspel med bilden.

Läs också språkrådet Varje rubrik ska vara lätt, rätt, sann och ny.


Rytmisk
– läs rubriken högt, lyssna hur den ljuder
– går den att sjunga?
– ingresser med haiku som versmått, testa på det du!

Överraskande 
– hitta oväntade vändningar
– hitta kontraster (Bilringar är bättre än motion, Hund kan skydda mot allergier, Det brinner för lite i skogen)
– dräp klicheerna: i topp, på allas läppar, för högtryck, kläcks, i medvind, klartecken, brinner för, pangstart, ger mersmak, rysare...

Skräddarsydd

– var specifik, inte allmän
– var exakt, inte vag
– obestämd form höjer abstraktionsnivån och gör språket mindre specifikt. Använd bestämd form då det går, det skapar närhet.
Glädjefesten slutade i tårar i stället för Glädjefest slutade i tårar.

Osökt
– även en vits ska ha täckning i texten
– vitsandet är aldrig huvudsaken
– dubbelmening ska ha dubbel täckning
– se upp med klicheerna

Med bilden

– rubrik och bild ska dra åt samma håll - men inte säga samma sak!
– se upp med dubbla budskap
– tänk på att bild och rubrik uppfattas som en helhet


Källa: Holmström, Rosemarie: Där satt den. Om att göra rubriker (Fojo 2004).