Enligt

Konstruktioner som börjar med enligt blir ofta stela och tvingar skribenten att starta med källan – också när det intressanta är källans uttalande. Man tappar fart från början.

 

Jämför följande exempel:

Enligt domstolen bröt företaget mot arbetslagen när personalen avskedades.
eller: Det var fel att avskeda personalen konstaterar domstolen.

 

Enligt FNB innebar valet en omvälvning.
eller: Valet innebar en omvälvning, skriver FNB.

 

Konstruktioner med enligt kan göras smidigare på många sätt:


Skriv inte: Enligt ett pressmeddelande … 
Skriv hellre: Viking Line meddelar att, Silja Line bekräftar att, i pressmaterialet flaggas för att … 

 

Skriv inte: Enligt …
Skriv hellre: x räknar med, understryker, pratar om, beskriver något som, menar, anser, vill. 

 

Det kan bli tjatigt att upprepa källhänvisningen i ett stycke om det klart framgår vems åsikt man redovisar. Ibland kan man därför lugnt stryka några enligt.


Behåll enligt när det är befogat, men skriv ofta om och rensa gärna bort överflödet!