Sammansatta prepositioner på där-, här- och var-

Sammansatta prepositioner som "därav", "därigenom", "härvid", "varpå", "varunder" bör undvikas, eftersom de bidrar till att göra texten tung och formell:

  • A och B skiljer sig från varandra genom att... (Inte "därigenom" att)
  • Skillnaden bygger att... (Inte "därpå" att)

 

"Härvid" kan ofta ersättas med : Det visade sig att... (inte "Härvid" framgick att...").

 

Bisatsinledande "varigenom", "varmed", "varpå", "varunder" kan ofta ersättas med genom vilken, med vilken eller med som som bisatsinledare och prepositionen sist: det betänkande som propositionen bygger på, det ministerium som myndigheten lyder under.


Bisatser med varvid kan ofta bytas ut mot en huvudsats som börjar med .

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.