Sammansatta prepositioner på där-, här- och var-

Sammansatta prepositioner som "därav", "därigenom", "härvid", "varpå", "varunder" bör undvikas, eftersom de bidrar till att göra texten tung och formell:

– A och B skiljer sig från varandra genom att... (Inte "därigenom" att)

– Skillnaden bygger att... (Inte "därpå" att)

 

"Härvid" kan ofta ersättas med : Det visade sig att... (inte "Härvid" framgick att...").

 

Bisatsinledande "varigenom", "varmed", "varpå", "varunder" kan ofta ersättas med genom vilken, med vilken eller med som som bisatsinledare och prepositionen sist: det betänkande som propositionen bygger på, det ministerium som myndigheten lyder under.


Bisatser med varvid kan ofta bytas ut mot en huvudsats som börjar med .