Namn på politiska partier och grupperingar

Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer eller inofficiella beteckningar.

 

Läs också hur vi förkortar namn på politiska partier och allmänt om hur vi skriver partinamn.

 

Registrerade partier


Avoin Puolue r.p.
Öppna Partiet r.p.
Kortform: Öppna partiet
Förkortning: ÖP

Kansallinen Kokoomus r.p. Samlingspartiet r.p.
Kortform: Samlingspartiet
Förkortning: Saml

Kristallipuolue r.p.Kristall Parti r.p.
Kortform: Kristallpartiet
Förkortning: Kristall

Liike Nyt r.p. Rörelse.nu r.p.
Kortform: Rörelse nu
Förkortning: RN

Perussuomalaiset Sannfinländarna r.p.
Kortform: Sannfinländarna
Förkortning: Sannf

Sinimusta Liike r.p.
Saknar officiellt svenskt namn.
Förkortning SML

Suomen Keskusta r.p. Centern i Finland r.p.
Kortform: Centern
Förkortning: C

Suomen Kommunistinen Puolue – Finlands Kommunistiska Parti r.p.
Kortform: Kommunistpartiet
Förkortning: FKP

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Kortform: Kristdemokraterna
Förkortning: KD

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Kortform: Socialdemokraterna
Förkortning: SDP

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Kortform: Svenska folkpartiet
Förkortning: SFP

Valta kuuluu Kristukselle r.p.
Saknar officiellt svenskt namn.
Förkortning: VKK

Vapauden liitto r.p.Frihetsalliansen r.p.
Kortform: Frihetsalliansen
Förkortning: FA

Vasemmistoliitto r.p. Vänsterförbundet r.p.
Kortform: Vänsterförbundet
Förkortning: VF

Vihreä liitto r.p. Gröna förbundet r.p. – på samiska Ruona lihttu r.b.
Kortform: De Gröna, Gröna förbundet
Förkortning: Gröna


Partier som strukits ur partiregistret (19.4.2023)


Eläinoikeuspuolue r.p
. – Djurrättspartiet r.p.
Kortform: Djurrättspartiet
Förkortning: DRP

Feministinen puolue r.p.Feministiska partiet r.p.
Kortform: Feministiska partiet
Förkortning: Fem

Kansalaisliitto r.p.Medborgarförbundet r.p. (tidigare: Tasapainon puolesta/För jämvikt)
Kortform: Medborgarförbundet
Förkortning: Medf

Korjausliike r.p. (tidigare Sininen tulevaisuus/Blå framtid)
Saknar officiellt svenskt namn.
Förkortning: KL

Liberaalipuolue Vapaus valita r.p.; Liberalpartiet Frihet att välja
Kortform: Liberalpartiet 
Förkortning: Lib

Piraattipuolue r.p. Piratpartiet r.p.
Kortform: Piratpartiet 
Förkortning: Pir

Seitsemän tähden liike r.p.
Saknar officiellt svenskt namn.
Förkortning: STL

Suomen Kansa Ensin r.p.
Finska Folket Först r.p.
Kortform: Finska Folket Först
Förkortning: FFF

 

Politiska grupperingar/föreningar


Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta ry
; Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism rf 
Kortform: Kommunistiska Arbetarpartiet
Förkortning: KAP

Muutos 2011 ry, Förändring 2011 rf
Kortform: Förändring 
Förkortning: För

Suomen Työväenpuolue STP ry, Finlands Arbetarparti FAP rf
Kortform: Finlands arbetarparti 
Förkortning: FAP 

 


Namn på och förkortningar av de politiska partierna på Åland


Obunden Samling på Åland r.f.
Medieanpassad form: Obunden samling
Kortform: De obundna
Förkortning: Ob/Obundna

Ålands Socialdemokrater r.f.
Medieanpassad form: Ålands socialdemokrater
Kortform: Socialdemokraterna
Förkortning: S

Liberalerna på Åland r.f.
Medieanpassad form: Liberalerna på Åland
Kortform: Liberalerna
Förkortning: Lib

Åländsk Center r.f.
Medieanpassad form: Åländsk center
Kortform: Centern
Förkortning: C

Moderat Samling för Åland r.f.
Medieanpassad form: Moderaterna på Åland
Kortform: Moderaterna
Förkortning: MSÅ

Ålands Framtid r.f.
Medieanpassad form: partiet Ålands framtid (skriv ut partiet före partibenämningen om det uppstår risk för missförstånd)
Förkortning: ÅF

 

Valmansföreningar


Åländsk Demokrati
Medieanpassad form: Åländsk demokrati
Förkortning: ÅLD

Hållbart initiativ

Medieanpassad form: Hållbart initiativ

Förkortning: HI

 


Källor: Justitieministeriet, val.fi: Registrerade partier


Uppdaterad 25.10.2023

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.