Namn på politiska partier och grupperingar

Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav.

Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer eller inofficiella beteckningar.

 

 

Registrerade partier


Eläinoikeuspuolue r.p. – Djurrättspartiet r.p.
Kortform: Djurrättspartiet
Förkortning: DRP

Feministinen puolue r.p.Feministiska partiet r.p.
Kortform: Feministiska partiet
Förkortning: Fem

 

Tasapainon puolesta r.p.  IPU  För jämvikt r.p. (tidigare: Itsenäisyyspuolue/Självständighetspartiet) 
Kortform: För jämvikt
Förkortning: IPU 
 

Kansalaispuolue r.p.Medborgarpartiet r.p.
Kortform: Medborgarpartiet
Förkortning: Medb

Kansallinen Kokoomus r.p. Samlingspartiet r.p.
Kortform: Samlingspartiet
Förkortning: Saml

Liberaalipuolue
Vapaus valita r.p.; Liberalpartiet Frihet att välja
Kortform: Liberalpartiet 
Förkortning: Lib

Liike Nyt r.p. Rörelse Nu r.p.
Kortform: Rörelse Nu
Förkortning: RN

Perussuomalaiset Sannfinländarna r.p.
Kortform: Sannfinländarna
Förkortning: Sannf

Piraattipuolue r.p. Piratpartiet r.p.
Kortform: Piratpartiet 
Förkortning: Pir

Seitsemän tähden liike r.p.
Saknar officiellt svenskt namn.
Förkortning: STL

Sininen tulevaisuus r.p.Blå framtid r.p. 
Kortform: Blå framtid 
Förkortning: Blå

Suomen Kansa Ensin r.p.

Saknar officiellt svenskt namn.
Förkortning: SKE

Suomen Keskusta r.p. Centern i Finland r.p.
Kortform: Centern
Förkortning: C

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Kortform: Kristdemokraterna
Förkortning: KD

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Kortform: Socialdemokraterna
Förkortning: SDP

Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Kortform: Svenska folkpartiet
Förkortning: SFP

Vasemmistoliitto r.p.
Vänsterförbundet r.p.
Kortform: Vänsterförbundet
Förkortning: VF

Vihreä liitto r.p.
Gröna förbundet r.p. – på samiska Ruona lihttu r.b.
Kortform: De gröna, Gröna förbundet
Förkortning: Gröna

 

Politiska grupperingar/föreningar

 

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta ry; Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism rf 
Kortform: Kommunistiska Arbetarpartiet
Förkortning: KAP


Muutos 2011 ry, Förändring 2011 rf
Kortform: Förändring 
Förkortning: För

 

Suomen Kommunistinen Puolue ry Finlands Kommunistiska Parti rf
Kortform: Kommunisterna 
Förkortning: FKP


Suomen Työväenpuolue STP ry, Finlands Arbetarparti FAP rf
Kortform: Finlands arbetarparti 
Förkortning: FAP 

 


Namn på och förkortningar av de politiska partierna på Åland


Obunden Samling på Åland r.f.
Medieanpassad form: Obunden samling
Kortform: De obundna
Förkortning: Ob/Obundna

Ålands Socialdemokrater r.f.
Medieanpassad form: Ålands socialdemokrater
Kortform: Socialdemokraterna
Förkortning: S

Liberalerna på Åland r.f.
Medieanpassad form: Liberalerna på Åland
Kortform: Liberalerna
Förkortning: Lib

Åländsk Center r.f.
Medieanpassad form: Åländsk center
Kortform: Centern
Förkortning: C

Moderat Samling för Åland r.f.
Medieanpassad form: Moderaterna på Åland
Kortform: Moderaterna
Förkortning: MSÅ

Ålands Framtid r.f.
Medieanpassad form: partiet Ålands framtid (skriv ut partiet före partibenämningen om det uppstår risk för missförstånd)
Förkortning: ÅF

 

Valmansföreningar


Åländsk Demokrati
Medieanpassad form: Åländsk demokrati
Förkortning: ÅLD

Hållbart initiativ
Förkortning: HI

 


Källor: Justitieministeriet, val.fi: Registrerade partier


Uppdaterad 28.1.2021