Förkortning av politiska partier

Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med stor begynnelsebokstav: C, Gröna, KD, Saml, Sannf, SDP, SFP, VF, Blå, DRP, Fem, FKP, Lib, Medb, Pir, RN, STL, ÖP, Kristall, RN, FFF, FKP, IPU (även som förklarande partibeteckning inom parentes).

 

Punkt efter avbrutna förkortningar kan utelämnas särskilt som partibeteckning inom parentes: (Fem), (Saml), (Sannf).

 

Läs också hela listan på finländska partiers namn och allmänt om hur vi skriver namn på partier

 

Uppdaterad 28.5.2021