Förkortning av politiska partier

Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med stor begynnelsebokstav: C, Gröna, KD, Saml, Sannf, SDP, SFP, VF, Blå, DRP, Fem, FKP, KAP, Lib, Medb, Pir, RN, Självst, SKE, STL (även som förklarande partibeteckning inom parentes).

 

Punkt efter avbrutna förkortningar kan utelämnas särskilt som partibeteckning inom parentes: (Fem), (Saml), (Sannf).

 

Uppdaterad 21.12.2020