Förkortning av politiska partier

Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med stor begynnelsebokstav: C, Gröna, KD, Saml, Sannf, SDP, SFP, VF, Blå (även som förklarande partibeteckning inom parentes).

 

Punkt efter avbrutna förkortningar kan utelämnas särskilt som partibeteckning inom parentes.

 

Uppdaterad 1.3.2018