Förkortning av politiska partier

Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med stor begynnelsebokstav: C, Gröna, KD, Saml, Sannf, SDP, SFP, VF, Blå, DRP, Fem, FKP, Lib, Medb, Pir, RN, STL, ÖP, Kristall, RN, FFF, FKP, IPU (även som förklarande partibeteckning inom parentes).

 

Avbrutna förkortningar av partinamn skrivs undantagsvis utan punkt, framför allt när de står som partibeteckning inom parentes: (Fem), (Saml), (Sannf).

 

Läs också hela listan på finländska partiers namn och allmänt om hur vi skriver namn på partier

 

Uppdaterad 21.2.2023

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.