Fasta uttryck

Den ena, den andra
När du nämner en av två saker eller personer är det korrekta pronomenet den ena. Den andra kan s... Läs mer

Göra tummen upp eller ner
De flesta gester har en avgränsad, konventionaliserad betydelse, mer eller mindre genomskinlig för... Läs mer

Utdragna förhandlingar
Populär politikerjargong på finska är aldrig riktigt lätt att översätta till svenska. Ett exem... Läs mer

Om ordet bordläggning
Verbet bordlägga har två betydelser. Överfört innebär det ju att skjuta upp behandlingen av en ... Läs mer

Systemfel hellre än gjutfel
Observera att ordet gjutfel mestadels används konkret i svenskan, inte så mycket i överförd bem... Läs mer

Om ansvar och skuld
Uttrycken ta på sig ansvaret för, ta ansvar för och ansvara för kan inte användas när betydels... Läs mer

Papper – uttryck
Ha/visa papper på något Fästa något på papper (helst inte "sätta något till pappers") Lägga... Läs mer

Motsatsord med förled på en-, fler-, mång-, hög- och låg- samt in- och ut-
ensidig, flersidig och mångsidigenspråkig, flerspråkig och mångspråkig högvatten och lågvatte... Läs mer

Motsatspar med efterleden -full och -fri, -full och -lös/-rik, -rik och -fattig
fördomsfull och fördomsfri betydelsefull och betydelselöshänsynsfull och hänsynslös innehåll... Läs mer

Motsatspar med förled på hel- och del-, hel- och halv-, full och halv-
heltid och deltid helhjärtad och halvhjärtad fullmåne och halvmåne  ... Läs mer

I< < 3/8 > >I

Visa alla

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.