Fasta uttryck

Varsla (om), utfärda varsel
Dåliga tider innebär osäkra tider för de som är anställda. Det förhärskande uttrycket i Finl... Läs mer

Utdragna förhandlingar
Populär politikerjargong på finska är aldrig riktigt lätt att översätta till svenska. Ett exem... Läs mer

Om ordet bordläggning
Verbet bordlägga har två betydelser. Överfört innebär det ju att skjuta upp behandlingen av en ... Läs mer

Uttryck med dra
Verbet dra kan användas mångsidigt vilket innebär att vi har en massa uttryck som vi kan välja m... Läs mer

Papper – uttryck
Ha/visa papper på något Fästa något på papper (helst inte "sätta något till pappers") Lägga... Läs mer

Motsatsord med förled på en-, fler-, mång-, hög- och låg- samt in- och ut-
ensidig, flersidig och mångsidigenspråkig, flerspråkig och mångspråkig högvatten och lågvatte... Läs mer

Motsatspar med efterleden -full och -fri, -full och -lös/-rik, -rik och -fattig
fördomsfull och fördomsfri betydelsefull och betydelselöshänsynsfull och hänsynslös innehåll... Läs mer

Motsatspar med förled på hel- och del-, hel- och halv-, full och halv-
heltid och deltid helhjärtad och halvhjärtad fullmåne och halvmåne  ... Läs mer

Motsatspar med förleden in-, miss-, o-, om-, van-
aktuell och inaktuelldirekt och indirekteffektiv och ineffektiv belåten och missbelåtenuppfattnin... Läs mer

Systemfel hellre än gjutfel
Observera att ordet gjutfel mestadels används konkret i svenskan, inte så mycket i överförd bem... Läs mer

I< < 3/9 > >I

Visa alla