Göra tummen upp eller ner

De flesta gester har en avgränsad, konventionaliserad betydelse, mer eller mindre genomskinlig för den som blir utsatt för gesten. Till en av de som används synnerligen flitigt i dag hör en alldeles speciell gest som uttrycker att man är positiv eller negativ i förhållande till något. När vi uttrycker gesten i ord blir det göra tummen upp eller göra tummen ner.

 

Verbet är alltså göra:

 

  • Nyberg samlar ihop de krav som ställs på produkten, både när det gäller kvalitet, marknadsföring och logistik. När man har tagit hänsyn till allt det här gör Lundström tummen upp eller ner. Det är han som godkänner varan för produktion.

 

I vissa sammanhang används verbet :

 

  • Flygplatser i norr får tummen upp

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.