Motsatspar med förleden in-, miss-, o-, om-, van-

aktuell och inaktuell
direkt och indirekt
effektiv och ineffektiv

belåten och missbelåten
uppfattning och missuppfattning
pryda och misspryda

gift och ogift
lik och olik
rätt och orät
tack och otack
talt och otalt
viss och oviss

genväg och omväg
värdera och omvärdera

hedra och vanhedra
ära och vanära

Notera: framför p används im-, inte in-: produktiv och improduktiv, populär och impopulär.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.