Motsatspar med förleden in-, miss-, o-, om-, van-

aktuell och inaktuell
direkt och indirekt
effektiv och ineffektiv

belåten och missbelåten
uppfattning och missuppfattning
pryda och misspryda

gift och ogift
lik och olik
rätt och orät
tack och otack
talt och otalt
viss och oviss

genväg och omväg
värdera och omvärdera

hedra och vanhedra
ära och vanära

Notera: framför p används im-, inte in-: produktiv och improduktiv, populär och impopulär.