Papper – uttryck

Ha/visa papper på något
Fästa något på papper (helst inte "sätta något till pappers")
Lägga alla papper/papperen på bordet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.