Papper – uttryck

Ha/visa papper på något
Fästa något på papper (helst inte "sätta något till pappers")
Lägga alla papper/papperen på bordet