Om ansvar och skuld

Uttrycken ta på sig ansvaret för, ta ansvar för och ansvara för kan inte användas när betydelsen är att man är skyldig till en handling eller en händelse. När man ansvarar för något svarar man för konsekvenserna av en handling.

Vi ansvarar eller tar på oss ansvaret för att ett uppdrag blir utfört, för våra barns uppfostran, för innehållet i en artikel skriven av oss och så vidare.

 

En terroristorganisation som utför ett våldsdåd och sedan meddelar om vad de gjort tar på sig skulden för dådet. Andra lämpliga uttryck är ta på sig dådet, säga sig ligga bakom ett attentat, säga sig vara skyldig till ett attentat.

Något ansvarstagande är det inte fråga om i detta fall.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.