Motsatsord med förled på en-, fler-, mång-, hög- och låg- samt in- och ut-

ensidig, flersidig och mångsidig
enspråkig, flerspråkig och mångspråkig

högvatten och lågvatten
högkonjunktur och lågkonjunktur

ingång och utgång
inhemsk och utländsk

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.