Motsatsord med förled på en-, fler-, mång-, hög- och låg- samt in- och ut-

ensidig, flersidig och mångsidig
enspråkig, flerspråkig och mångspråkig

högvatten och lågvatten
högkonjunktur och lågkonjunktur

ingång och utgång
inhemsk och utländsk