Motsatspar med efterleden -full och -fri, -full och -lös/-rik, -rik och -fattig

fördomsfull och fördomsfri

betydelsefull och betydelselös
hänsynsfull och hänsynslös

innehållsrik och innehållslös
initiativrik och initiativlös