Motsatspar med efterleden -full och -fri, -full och -lös/-rik, -rik och -fattig

fördomsfull och fördomsfri

betydelsefull och betydelselös
hänsynsfull och hänsynslös

innehållsrik och innehållslös
initiativrik och initiativlös

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.