Fasta uttryck

Psykisk ohälsa – att må dåligt
Det är skillnad mellan att må illa och att må dåligt.   Må ill... Läs mer

Varifrån kommer du och var bor du?
Uttrycket "hemma från" ska inte användas i betydelsen "från en hemort eller födelseort". En pers... Läs mer

Så bra som möjligt
Det finska mahdollisimman i fraser som mahdollisimman paljon motsvaras av så många som möjligt p... Läs mer

Varken och vare sig
Mediespråkvården rekommenderar att man skriver:   Jag såg varken Per eller Anna. Jag såg i... Läs mer

Tänk på avståndet vid fysisk distansering
För att dämpa spridningen av coronaviruset ska man undvika fysisk kontakt. Företeelsen att hålla... Läs mer

Ord med karantän
Sammansättningar med karantän kan bildas med eller utan s i fogen: karantänsläkare eller kara... Läs mer

Håll koll på läget
Uttrycket följa med innebär i första hand att förflytta sig tillsammans med någon. Exempel: Fö... Läs mer

Som bäst – motsatsen till som sämst
Uttrycket som bäst har två betydelser. Den absolut vanligaste betydel... Läs mer

Sekundärskämmas med skämskudden
Sekundärskam eller att sekundärskämmas innebär att man skäms å någon annans vägnar (jämför... Läs mer

Titta på eller lyssna på klippet från början till slut
Ibland presenteras statistik över hur många som tittat på ett videoklipp eller lyssnat på ett av... Läs mer

Som tur är, som tur var
Uttrycket som tur är eller som tur var ska alltid innehålla verbet är eller var. Vi finl... Läs mer

Hög och låg temperatur
Undvik att tala om "varma temperaturer" och "kalla temperaturer". I dag har vi kallt väder med låg... Läs mer

Pendla, växla, gå upp och ner
Verbet såga kan inte användas i betydelsen pendla på svenska. Skriv: Stödet för Sannfinländar... Läs mer

Minska på
Uttrycket minska på ska användas i betydelsen skära ner, minska.   Exempel: minska på ölko... Läs mer

Det var nära ögat
Undvik uttrycket "nära ögat-situation", som är en oriktig direktöversättning av läheltä piti-... Läs mer

Den ena, den andra
När du nämner en av två saker eller personer är det korrekta pronomenet den ena. Den andra kan s... Läs mer

Göra tummen upp eller ner
De flesta gester har en avgränsad, konventionaliserad betydelse, mer eller mindre genomskinlig för... Läs mer

Utdragna förhandlingar
Populär politikerjargong på finska är aldrig riktigt lätt att översätta till svenska. Ett exem... Läs mer

Om ordet bordläggning
Verbet bordlägga har två betydelser. Överfört innebär det ju att skjuta upp behandlingen av en ... Läs mer

Överfört ska det vara räddningsplanka
Blanda inte mellan orden planka och plank.   En räddningsplanka (inte "räddningsplank") är ett... Läs mer

Systemfel hellre än gjutfel
Observera att ordet gjutfel mestadels används konkret i svenskan, inte så mycket i överförd bem... Läs mer

Om ansvar och skuld
Uttrycken ta på sig ansvaret för, ta ansvar för och ansvara för kan inte användas när betydels... Läs mer

Att spränga väggarna
Undvik att skriva att till exempel dagvården spränger väggarna då betydelsen är att det är tr... Läs mer

Dråp, mord och avrättning
I allmänspråket betyder ordet dråp (på finska tappo) ett oöverlagt dödande och ordet mord... Läs mer

Variera mer – undvik ta i bruk
Uttrycket "ta i bruk" håller på att bli helt dominerande i mediespråket, och vi får läsa att al... Läs mer

Vård i livets slutskede
Använd helst inte ordet "terminalvård", även om begreppet existerar i medicinsk terminologi. (Hel... Läs mer

Uttryck som skrivs isär
Särskrivning rekommenderas i följande uttryck: allt flerde där, de härden där, det här det d... Läs mer

Uttryck som skrivs ihop
Sammanskrivning rekommenderas i följande uttryck:  alltföralltihopalltmer(a)alltsedan   densa... Läs mer

Uttryck med dra
Verbet dra kan användas mångsidigt vilket innebär att vi har en massa uttryck som vi kan välja m... Läs mer

Papper – uttryck
Ha/visa papper på något Fästa något på papper (helst inte "sätta något till pappers") Lägga... Läs mer

Uttryck med motsatspar
arla och särla barrträd och lövträd cellskräck och torgskräck dalmas/dalkarl och dalkulla ... Läs mer

Motsatsord med förled på en-, fler-, mång-, hög- och låg- samt in- och ut-
ensidig, flersidig och mångsidigenspråkig, flerspråkig och mångspråkig högvatten och lågvatte... Läs mer

Motsatspar med efterleden -full och -fri, -full och -lös/-rik, -rik och -fattig
fördomsfull och fördomsfri betydelsefull och betydelselöshänsynsfull och hänsynslös innehåll... Läs mer

Motsatspar med förled på hel- och del-, hel- och halv-, full och halv-
heltid och deltid helhjärtad och halvhjärtad fullmåne och halvmåne  ... Läs mer

Motsatspar med förleden in-, miss-, o-, om-, van-
aktuell och inaktuelldirekt och indirekteffektiv och ineffektiv belåten och missbelåtenuppfattnin... Läs mer

Motsatspar med förleden av-, bi-, de-, des-, dis-
spänd och avspändreglera och avreglera huvudroll och birollhuvudsak och bisak centralisera och d... Läs mer

Fornsvensk böjning
Fraser med rester av fornsvensk böjning är bland annat allom bekant, gå man ur huse, Gudi har kl... Läs mer

A och O
I uttrycket A och O står A för det första och O för det sista. När man går från A (alfa) till... Läs mer

A och B
Har man sagt A får man säga B, det vill säga om man börjat säga någonting får man lov att ock... Läs mer

Göra en pudel
Att göra en pudel står för att be om ursäkt (offentligt) på ett extremt ödmjukt sätt eller at... Läs mer

Komma ned/ner
Komma ner på fötterna betyder att helskinnad klara sig ur en knipa. Tala inte om att "komma ner me... Läs mer

Bildmissbruk och bildkrock
Misslyckade språkliga bilder kan i värsta fall låta komiska eller löjeväckande. Använd inte ... Läs mer

Språkliga bilder
Med språkliga bilder eller metaforer avses uttryck där den egentliga betydelsen utvidgas eller ges... Läs mer

Själv – uttryck och ordspråk
Bli sig själv igen. På sig själv känner man andra. Tala för sig själv. Vara sig själv nog.... Läs mer

Uttryck kring jul
Vi ger/får/önskar oss i julklapp. Undvik helst frasen ge + åt och använd i stället indirekt ob... Läs mer

Kohandel
Iltalypsy kan översättas med kohandel i sista minuten eller så kallad kvällsmjölkning.  ... Läs mer

Trumf och triumf
Trumf och triumf ska inte sammanblandas:   Trumfkort heter det. Trumfen är den färg i kortspel ... Läs mer

Mäkla fred och medla i en konflikt
Vi kan tala om att mäkla fred eller att medla i en konflikt, men tala helst inte om att "förmedla... Läs mer

Uppmärksamma eller fästa uppmärksamhet vid
Finskans kiinnittää (jonkun) huomiota johonkin kan givetvis användas på samma sätt som fästa... Läs mer

Mervärdesmat och säkra livsmedel
Den svenska motsvarigheten till det engelska uttrycket food security är tryggad livsmedelsförsörj... Läs mer

Idiom
Buller och bång Han kom in med buller och bång. Ditt och datt De satt och småpratade... Läs mer

Streck och sträck
Ett streck är en uppritad, kort linje: ett pennstreck, en streckkod, en strecktecknad gubbe. Streck... Läs mer

Jämt och jämnt
Förledet jäm- betyder lika som eller likadan som. Det heter jämbördig, jämställd, jämstor oc... Läs mer

Det lilla ordet å
Å används bara i uttrycken å ena sidan, å andra sidan.   Fara på färde, två prepositioner ... Läs mer

Lek med färger: grått
Hyn var grå av trötthet – Mycket tröttDen grå vardagen – Den trista och enformiga vardagenEn... Läs mer

Lek med färger: gult
Gul press – Sensationslysten pressGula febern – En tropisk virussjukdom  ... Läs mer

Lek med färger: blått
Att slå blå dunster i ögonen på någon – Vilseleda någon, föra någon bakom ljusetAtt sväva... Läs mer

Lek med färger: grönt
Vara för grön – Vara för oerfarenVara ung och grön – Vara omogen, oerfarenKomma på grön kv... Läs mer

Lek med färger: rött
I dag röd, i morgon död – Just nu levande men när som helst i framtiden dödSe rött – Bli or... Läs mer

Lek med färger: svartvitt
Allt är inte svart eller vitt – Allt är inte bara bra eller bara dåligt, man måste se något u... Läs mer

Lek med färger: vitt
Bli vit i ansiktet – Bli mycket rädd eller arg   En vit fläck på kartan – Ett område som ... Läs mer

Lek med färger: svart
Familjens svarta får – Någon i familjen som alla skäms förJobba svart – Arbeta utan att skat... Läs mer

Repris, snabbrepris
Andra sändningen eller sammanskrivet andrasändningen används i radio- och tevesammanhang om redig... Läs mer

Finlandssvenska talesätt
Många av de talesätt som vi ofta använder är okända i Sverige och delvis också i andra delar a... Läs mer

Mängduttryck
Mängden anges ibland med fraser som ett par, en del, en handfull, ett antal, ett flertal/flertalet,... Läs mer

Gå av stapeln
Gå av stapeln används numera också överfört om evenemang som påbörjas och genomförs. Vint... Läs mer

Komma till skada
Uttrycket "komma till skada" är inte oriktigt. Variera i alla fall gärna med det kortare och konci... Läs mer

Tautologi
Tautologi brukar också kallas tårta på tårta och är beteckningen för en fras eller ett uttryck... Läs mer

Syndabock, syndare
Blanda inte orden syndabock och syndare med varandra: Den som gör något fel är en syndare, den sk... Läs mer

Gå bärsärkagång
Uttrycket gå bärsärkagång betyder våldsam framfart orsakad av raseriutbrott. Motsvarande uttry... Läs mer

Därför att
I spontant tal händer det lätt att uttrycken därför att och för att flyter ihop och blir till u... Läs mer

Utifrån och enligt
Använd utifrån, enligt, med stöd av, på grundval av för finskans jonkin perusteella. Undvi... Läs mer

Bort med bort
Uttryck med pois i finskan motsvaras inte alltid av bort i svenskan, så se upp med följande uttryc... Läs mer

Vinna och vinna över
Verbet vinna i betydelsen besegra någon konstrueras alltid med prepositionen över: vinna över nå... Läs mer

Tyst minut
Den korrekta motsvarigheten till hiljainen hetki är en tyst minut (inte "en tyst stund"). En tyst m... Läs mer

Ha ett gott/ont öga till
Uttrycket ha ett gott öga till är lömskt eftersom det står för både gilla, ha en vänlig inst... Läs mer

Handsken och handduken
Det heter att kasta handsken. Uttrycket handsken är kastad står för att en utmaning är uttalad. ... Läs mer

Utläggning av verksamhet
Finskans ulkoistaminen och engelskans outsourcing motsvaras på svenska i första hand av utläggnin... Läs mer

En morot för kommunen
Statliga pengar kan vara en morot för kommunen, men medlen kan inte kallas "morotspengar" (från fi... Läs mer

Från och med
Uttrycket från och med kan användas bara i samband med något fortlöpande.   Lagen gäller f... Läs mer

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.