Föreningsnamn

Föreningars och företags namn skrivs enligt deras egen praxis, så länge namnet inte strider mot språkreglerna. Skriv alltså Esbo Marthaförening och Föreningen för Vinterdans i Karleby, eftersom de är registrerade namn.

Med många föreningsnamn kan det ändå ibland vara svårt att veta vilken praxis är och i sådana fall rekommenderas liten bokstav på de ord som kommer efter det första. Till exempel: Hemslöjdens vänner, Nykarleby hjärtförening och så vidare.

 

Läs om namn som innehåller typografiska avvikelser i vårt språkråd.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.