Finska namn på finskspråkiga skolor

Språkvården rekommenderar att det officiella finska namnet på en finskspråkig skola används i svenska medier.

 

Skolor har oftast namn enbart på det ena språket, eftersom de flesta skolor är enspråkiga. Däremot har alla finska universitet och en del högskolor även officiella svenska namn.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.