Finska namn på finskspråkiga skolor

Språkvården rekommenderar att det officiella finska namnet på en finskspråkig skola används i svenska medier.

 

Skolor har oftast namn enbart på det ena språket, eftersom de flesta skolor är enspråkiga. Däremot har alla finska universitet och en del högskolor även officiella svenska namn.