Universitet och högskolor

Använd de svenska namnen på universiteten i Finland som nämns i universitetslagen.

Aalto-universitetet
Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Konstuniversitetet
Lapplands universitet
Svenska handelshögskolan (Hanken)
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet

 

Uppdaterat 30.10.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.