De obundna i Ingå

Grupperingen De obundna som är aktiva inom kommunalpolitiken i Ingå är en registrerad förening och hör inte till partiregistret. När vi skriver om grupperingen eller dess medlemmar i löpande text är det därför bäst att antingen skriva ut hela benämningen eller en kortform, inte en förkortning, inom parentes efter namnet:

  • Jag tycker inte att De obundna har mandat att sitta på de tyngsta posterna i Ingå.
  • Kristian "Kisu" Jernström (Obundna) föreslås fortsätta som ordförande för kommunstyrelsen i Ingå.


Ett parti blir De obundna i Ingå först när de finns i partiregistret.

Observera att De obundna också är den inofficiella benämningen på det åländska partiet Obunden samling. Se under Namn på politiska partier.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.