Att ange framtid

Kommande tid kan anges på flera sätt.

 

Det vanligaste sättet är att använda preposition + obestämd form. Då avser man närmast följande veckodag, årstid, helg och så vidare.

  • Regeringen samlas på tisdag.
  • Familjen tänker resa utomlands i vinter.
  • Stor lavinfara i fjällen i påsk.

 

Ett annat alternativ är att använda kommande + obestämd form:

  • Partiet sammanträder till kongress i Raseborg kommande helg.

 

Använd inte "inkommande" som tidsuttryck. Det är en sammanblandning av kommande och instundande.

 

Uttryck med nästa + veckodag eller årstid kan lätt missförstås. Tumregeln är att nästa ska användas bara när det är minst en hel vecka eller ett helt år till den aktuella tidpunkten.

  • Hela redaktionen har ett gemensamt möte nästa onsdag. Mötet nu onsdag gäller bara nyhetsjournalisterna.
  • Hen tänker studera utomlands nästa vår.

 

Precisera i oklara fall med datum eller årtal.

  • Hösten 2023 åker vi till Norge.
  • På tisdag 10 maj har han födelsedag.

 

 Läs också våra språkråd om att ange förfluten tid och tidsuttryck med veckodagar.


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.