Tidsuttryck med veckodagar

Tidsangivelserna i går, i dag och i morgon kan vara förvirrande i medietexter, eftersom vi kan välja att läsa dem någon annan dag än den dag texterna publiceras. Det är bättre att ange veckodagen.

 

Den bestämda formen på söndagen syftar bakåt:

  • Regeringen sammanträdde även på söndagen.

 

Den obestämda formen på söndag syftar framåt:

  • På söndag tänker jag åka till landet.

 

I söndags syftar bakåt på den söndag som ligger närmast i tiden:

  • Valet förrättades i söndags.

 

Under söndagen kan användas när något sker samma dag som nyheten går ut.

  • Regeringen lovar ge besked under söndagen.

 

Precisera med datum i oklara fall:

  • Natten till söndagen den 10 april var rugbyspelaren Evan ute med sin kusin och hennes pojkvän.
  • Den egentliga valdagen är på söndag 23 januari.

 
Läs också våra språkråd om att ange framtid och förfluten tid.


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.