Varken och vare sig

Mediespråkvården rekommenderar att man skriver:

 

  • Jag såg varken Per eller Anna.
  • Jag såg inte vare sig Per eller Anna.

 

Genom en pågående förändring i språket har skillnaden mellan vare sig och varken börjat försvinna. Numera ser man såväl varken som vare sig användas både med och utan negation. Betydelsen av uttrycken är ändå alltid nekande.

 

Vissa språkbrukare accepterar alla varianter, medan andra reagerar negativt på formuleringar som:

 

  • Jag såg inte varken Per eller Anna
  • Jag såg vare sig Per eller Anna


Eftersom de nyare uttrycken kan irriterar många läsare, och därmed flytta fokus från innehållet i texterna, avråder vi från dem, även om de inte kan sägas vara fel.
 
Vi rekommenderar alltså varianterna: Jag såg varken Per eller Anna; Jag såg inte vare sig Per eller Anna.
 
Läs mera hos Språkrådet.