Vågmästarstat eller nyckelstat

De delstater som kan spela en avgörande roll i presidentvalet i USA kan benämnas vågmästarstater eller nyckelstater. Använd gärna de orden eller någon formulering med vågmästarroll i stället för swing states eller battleground states.

 

Källa: Sveriges radios språkbrev 1:2015