Vågmästarstat eller nyckelstat

De delstater som kan spela en avgörande roll i ett presidentval i USA kan benämnas vågmästarstater eller nyckelstater. Använd gärna de orden eller någon formulering med vågmästarroll i stället för swing states eller battleground states.

 

Källa: Sveriges radios språkbrev 1:2015

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.