Väderstreck

För de fyra huvudväderstrecken har vi dubbla benämningar, dels norr, söder, öster och väster, dels nord, syd, ost/öst och väst. Riktningarna däremellan har beteckningar på ost/öst och väst.

Vid angivelser på -ifrån och -ut utgår vi för det mesta från norr, söder, öster och väster och säger att det blåser norrifrån och att de tänker resa söderut. Vi kan givetvis också säga att det blåser från norr.

Det heter att det blåser från sydost eller från nordväst. Teoretiskt sett går det att säga att vinden blåser sydostifrån eller nordvästifrån men det är inte brukligt. Däremot är det oriktigt att säga att vinden blåser sydösterifrån eller nordvästerifrån, eftersom de här väderstrecken heter sydost/sydöst och nordväst, inte "sydöster" eller "nordväster".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.