Utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt

Läropliktsåldern har höjts till 18 år. Det innebär att läroplikten har utvidgats och gäller även studier på andra stadiet.

Håll alltså isär termerna utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt.

Barn som omfattas av förlängd läroplikt behöver gå ett år extra i den grundläggande utbildningen. I praktiken innebär det ofta två år i förskolan i stället för ett. 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.