Utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt

 

Läropliktsåldern har höjts till 18 år. Det innebär att läroplikten har utvidgats och gäller även studier på andra stadiet.

 

Håll alltså isär termerna utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt

 

Barn som omfattas av förlängd läroplikt behöver gå ett år extra i den grundläggande utbildningen. I praktiken innebär det ofta två år i förskolan i stället för ett.