Uttryck som skrivs isär

Särskrivning rekommenderas i följande uttryck:

allt fler

de där, de här
den där, det här
det där, det här

efter hand
en del

 

framför allt
för all del
för övrigt
före detta

 

god dag

 

hur som helst

 

i alla fall
i dag
i fatt
i fjol
i fred
i fråga (om)
i gång
i går
i kapp
i kväll
i land
i morgon
i morse
i natt
i stället (för)
i så fall
i sänder

 

någon gång
något så när
näst bäst/minst/störst/yngst

på nytt

 

så där, så här

 

till dess
till exempel
till fånga
till hands
till godo
till sist
till slut
till stånd
till vara
till övers
tills vidare

 

var sin
var sitt

 

över huvud taget
över lag

Hittar du inte det du söker? Kolla i listan med uttryck som skrivs ihop.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.