Uttryck med dra

Verbet dra kan användas mångsidigt vilket innebär att vi har en massa uttryck som vi kan välja mellan när vi vill uttrycka oss bildligt, exempelvis dra en vals, dra timmerstockar.

Här följer några uttryck där både dra och någon av våra kroppsdelar ingår:

  • Dra benen/fötterna efter sig – röra sig långsamt
  • Dra in hakan – akta sig
  • Dra på munnen – småle
  • Dra någon vid näsan – lura någon
  • Dra öronen åt sig – bli försiktig

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.