Skiljetecken: Utropstecken

Utropstecken sätts ut efter meningar som är avsedda som utrop, uppmaningar, önskningar, tilltal, hälsningar och liknande.

  • Oj!
  • Beträd ej gräsmattan!
  • Trevlig resa!
  • Kära mormor!


Använd utropstecken sparsamt.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.